Elektrostatyczna metoda nakładania powłok jest nowoczesną, bezpieczną dla ludzi i przyjazną środowisku technologią pokrywania powierzchni elementów metalowych trwałymi i estetycznymi warstwami dekoracyjnymi. Prawidłowo wykonane powłoki oprócz wysokich walorów ozdobnych zapewniają także doskonałą ochronę powierzchni przed wpływem czynników atmosferycznych i dużej części czynników chemicznych, a co za tym idzie przed korozją. Charakteryzują się także dobrymi własnościami mechanicznymi.

Proces malowania elektrostatycznego przebiega dwuetapowo.

Pierwszy etap polega na naniesieniu farby proszkowej (z reguły epoksydowej, poliestrowej lub mieszanej) przy użyciu aplikatora na surowy element umieszczony w kabinie malarskiej. Dokonuje się tego przy wykorzystaniu zjawiska przyciągania naładowanych elektrostatycznie w aplikatorze i skierowanych przy użyciu strumienia sprężonego powietrza cząstek farby proszkowej (o granulacji w zakresie 10-100 µm) do oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni pokrywanego elementu.

W drugim etapie następuje utwardzenie naniesionej na powierzchnię farby w temperaturze bliskiej 200°C i ściśle określonym czasie. W warunkach takich następuje proces polimeryzacji cząstek proszku i nadanie powłoce ostatecznych, pożądanych właściwości.

W dzisiejszych dniach szczególnego znaczenia nabiera ekologia. Na tym polu technologia malowania elektrostatycznego pozostawia inne daleko w tyle, nie wykorzystując rozpuszczalników i nie emitując niebezpiecznych substancji do atmosfery, a co za tym idzie gwarantując spełnienie nowoczesnych norm i standardów w tym zakresie. Farby proszkowe nie zawierają metali ciężkich ani szkodliwych związków chemicznych, dzięki czemu posiadają atesty zezwalające na kontakt z żywnością i wodą pitną, a także dopuszczające pokrywanie nimi sprzętu medycznego oraz produktów przeznaczonych dla dzieci.